Inbetalning av årsavgift

Tacksam för skyndsam inbetalning av årsavgift om 2000kr för verksamhetsåret 2021/2022 från er som inte betalt.Det har varit ett annorlunda år med kort tid mellan årsmöte i oktober 2021 och verksamhetsårets utgång i mars 2022, därmed har tiden för inbetalning varit annorlunda i år.Detta har förbryllat några vilket vi förstår. Vänligen kontrollera att ni betalt efter november 2021, om ni inte betalt vänligen sätt in beloppet på PG 557251-6. Märk inbetalningen med fastighetsnummer.

Vänligen!

/Styrelsen
ps. Märk inbetalningen med fastighetsnummerpps. Glöm inte fastighetsnumret när ni betalar

Angående arbeten i Glasviken!

Värmdö kommun har handlat upp entreprenören Sventab för anläggandet av
tryckavloppsledningar från Glasviken till Svanvägen vid Strömma kanal. Sventab har sin
etablering vid Västra Älvsalas småbåtshamn. Vid Glasviken finns det redan förberedda
anslutningar, dessa ledningar borrades ut för ett antal år sedan. Entreprenören lyfter nu upp
dessa ändar och fogar ihop med nästa ledningssektion. Under november och december
kommer ni att se bojade rörlängder om ca 500 meter i Brevikssundet, när mörkret faller är
det blinkade lampor på rörlängderna. Dessa lanseras ut från småbåtshamnen i Västra
Älvsala. Vid varje sänkningsförfarande kommer en pråm och andra båtar att finnas vid
Glasviken för att fylla ledningsänden med sjövatten. Arbetena beräknas vara klara vid
årsskiftet men tidplanen är beroende av väder, vind och båttrafik i sundet. Vid frågor
kontakta projektledare Therese Antin.
Behöver du komma i kontakt med Sventab så är det Erik Nilsson, nummer enligt nedan.
Mob: +46 (0)70-604 64 04
Web: www.sventab.se
Therese Antin
VA- och renhållningsavdelningen
Samhällsbyggnadskontoret
Telefon direkt 08-570 470 64
therese.antin@varmdo.se

Etableringsplats Västra Älvsala

Tack för en bra städdag

Tack för en mycket trevlig lördag!

På förmiddagen genomfördes årsmötet utomhus på midsommarängen. Vid lunch och några timmar framåt ägnade vi oss att dra sly och elda samt ta hand om badstränder och gemensamma bryggor. Kul att så många kunde komma på både mötet och efterkommande städdag. Vi bedömer att den gemensamma insatsen gav god effekt på området.

Stort TACK till alla som bidrog. Kunde ni inte vara med så kan ni sätta in 250kr i frivillig städavgift på konto 557251-6, märk inbetalningen med tomtnummer. Summan är välkommen då den reducerar kostnader för hyra av utrustning till städdagen.  

Allt gott!

Styrelsen för
Östra Älvsala Tomtägareförening

Information, trafikljus bullandövägen

Hej fastighetsägare i Östra Älvsala!

I nästa vecka (V.44) kommer vi etablera maskin och avstängningsmaterial för att kunna koppla ihop ledningarna över Bullandövägen, detta kommer att påverka trafiken in och ut via Ängsälvsvägen.

Bifogat ligger en trafikplan som vi har tagit fram för att kunna utföra jobbet, den är uppdelat i 2 etapper och vi kommer börja schakta från sidan som vår etablering står på.

Under tiden vi jobbar på Bullandövägen rekommenderar vi boende i Östra Älvsala att använda Myrtenvägen som in och utfart för att minska trafik förbi vårt arbetsområde i den mån det går.

Under ser ni lite tider som vi försöker att gå efter;

 • V.44,  1/11 – 5/11.
  • Etablering maskin, start schakt vid sidan av Älvsalavägen.
 • V.45, Måndag 8/11.
  • Etablering etapp 1 Bullandövägen, trafikljus, skyltar och avstängningsmaterial.
 • V46, Måndag 15/11.
  • Etablering Etapp 2 Bullandövägen, trafikljus och skyltar avstängningsmaterial.
 • V.46, Fredag 19/11.
  • Avetablering av trafikljus, skyltar och avstängningsmaterial.

Tider och datum kan ändras beroende på förhållanden, vi hoppas vara klara innan fredag V.46 😊

Hoppas att allt kommer fungera smidigt, som vanligt är det bara höra av sig på infomailen eller på jour telefonen om det finns några frågor eller funderingar!

Med vänliga hälsningar,
Frentab Entreprenad AB

Mail. ostra.alvsala@frentab.se

Jour: 073-764 51 62

Påminnelse städdag (och årsmöte) nu på lördag

Årsmötet börjar kl 10.00. Städdagen börjar ca 12.00

Efter avslutat årsmöte tar man en ca 45 min fika/lunchrast. Ingen gemensam fika/lunch anordnas i år.

Styrelsen informerar om städuppgifter på årsmötet. Fokus denna städdag ligger runt Glasviken, samt några andra punktinsatser.

Om man vet något akut som bör göras kan man maila : johan@ringstrom.se

Väl mött hälsar Styrelsen.