Meddelande fr Frentab

Hej fastighetsägare!

Vi börjar närma oss korsningen Ängsälvsvägen / Skogsälvsvägen med vår schakt och rörläggning. Detta innebär att vi inom kort kommer att börja gräva upp korsningen för ihopkoppling med den schakt som är påbörjad ovanför korsningen. Eftersom det någonstans i korsningen kommer dyka upp berg är det svårt att säga hur länge det är begränsad åtkomst till östra delen av Skogsälvsvägen (= Skogsälvsstigen, styrelsens kommentar) och undertiden vi gräver kommer det inte gå att komma in eller ut med bil!

Vi rekommenderar att bilar ställs hos grannar alternativt utanför vår etablering där vi grusat upp en extra yta utanför våra staket. Tänk på att göra eventuell slamtömning eller andra jobb som kräver tillgång med fordon, blir det ett problem med tex sopkärl har vi ett större sopkärl utanför vår etablering som ni kan slänga sopor i annars försöker vi se till att kärlen blir tömda! 😊

Prata gärna med grannar om detta så alla får information och hoppas det inte ställer till det allt för mycket, hör av er om det är några problem så försöker vi lösa de på bästa sätt!

För kännedom till Östra Älvsalas medlemmar

Nu finns detaljplan PFO B3 Norra Älvsala ute för granskning. 

Planhandlingarna finns att ta del av:
1. På servicecenter i kommunhuset där blädderexemplar av alla handlingar och bilagor finns samt karta i fullskala.

Adress: Skogsbovägen 9–11 i Gustavsberg.
Öppet: mån-ons 08:00–17:00, tors 08:00–19:00 och fre 08:00–17:00.

2. På kommunens webbplats: varmdo.se/norraalvsala1
/Styrelsen

Meddelande från Frentab

Hej Östra Älvsala,

Imorgon fredag 11/6 kommer vi flytta på avstängningen vid badälvsvägen / sjöälvsvägen och gå in för att börja schakta enbart på sjöälvsvägen.

Detta betyder att men ej längre kommer kunna åka förbi längre in på Sjöälvsvägen, och en liten justering på TA-planen i området.

Gräsklippning, områden Östra Älvsala

Hej!

Gräsklippning på Östra Älvsala.

Vi delar in Östra Älvsala i fyra huvudområden, se nedan för huvudansvarig per område.

VIKTIGT, vi behöver fortfarande hjälp i respektive område att klippa. Detta innebär inte att dessa personer ensamma skall klippa.

SÅ. Ta kontakt med någon eller fler av nedanstående för att erbjuda din hjälp så att ni gemensamt kan planera sommaren. (Kontakta någon i styrelsen om ni vill ha kontaktuppgifter)

• Midsommarängen, Billy Moberg, Skogsälvsvägen

• Långgrunda, Lars-Thor/Johan R, Badälvsvägen

• Fotbollsplan, Camilla och Björn Larsson, Ängsälvsvägen

• Glasviken, ej tillsatt men vi har indikationer på att det löser sig ändå.

mvh

Styrelsen

ps, stort tack till alla som hjälper till att klippa och särskilt till er som tar ett extra ansvar

Info fr Frentab

En påminnelse från Frentab
Ny infart till området via Myrtenvägen. Ängsälvsvägen/Älvsalavägen avstängd vid Frentabs etableringsyta.

Omläggning/avstängning utfördes måndag 31/5.

Tänk på att ni ska följa den uppsatta trafikplanen om ni är ute och går och cyklar i området, vi vill undvika gång och cykeltrafik runt Frentabs maskiner och lastbilar för att slippa olyckor. Sök alltid ögonkontakt med förare av fordonet för att vara säkra på att de ser er.

Midsommarfirande och årsmöte

Ni har säkert redan läst eller förstått att vi skjuter på årsmötet till hösten. Vi återkommer med datum när vi vet mer om effekterna av lättnaderna i restriktionerna.

Vi ställer helt in midsommarfirandet i år, likt föregående år, då vi inte kan ha koll på hur många som kommer.

Ännu en påminnelse om obetalda årsavgifter

Vi saknar per den 27 maj 2021 betalning från ett antal fastigheter, vänligen betala snarast.

Samma information finns i utskickat mail där tomtnummer finns med

Sammanfattning: 2000kr med tomtnummer senast 31/7-2020 till konto 557251-6

Hej.

Normalt brukar vi kommunicera detta på årsmötet, men eftersom årsmötet dröjer till i höst ber vi om årets avgift nu.

Avgiften ligger kvar på 2000 kronor
Skall vara inne den 31 juli 2020.

Betalas in på postgirokonto 557251-6
Redovisa tydligt avsändare, med tomtnummer

Vi säger på förekommen anledning det en gång till. 🙂
Redovisa avsändare med tomtnummer, tex 3:33 !

/Vänligen, Styrelsen

ps. Glöm inte att ange tomtnummer

pps. När ni lägger in betalningen, kom ihåg att ange tomtnummer.