Meddelande från Frentab

Hej Östra Älvsala,

Imorgon fredag 11/6 kommer vi flytta på avstängningen vid badälvsvägen / sjöälvsvägen och gå in för att börja schakta enbart på sjöälvsvägen.

Detta betyder att men ej längre kommer kunna åka förbi längre in på Sjöälvsvägen, och en liten justering på TA-planen i området.

Gräsklippning, områden Östra Älvsala

Hej!

Gräsklippning på Östra Älvsala.

Vi delar in Östra Älvsala i fyra huvudområden, se nedan för huvudansvarig per område.

VIKTIGT, vi behöver fortfarande hjälp i respektive område att klippa. Detta innebär inte att dessa personer ensamma skall klippa.

SÅ. Ta kontakt med någon eller fler av nedanstående för att erbjuda din hjälp så att ni gemensamt kan planera sommaren. (Kontakta någon i styrelsen om ni vill ha kontaktuppgifter)

• Midsommarängen, Billy Moberg, Skogsälvsvägen

• Långgrunda, Lars-Thor/Johan R, Badälvsvägen

• Fotbollsplan, Camilla och Björn Larsson, Ängsälvsvägen

• Glasviken, ej tillsatt men vi har indikationer på att det löser sig ändå.

mvh

Styrelsen

ps, stort tack till alla som hjälper till att klippa och särskilt till er som tar ett extra ansvar

Info fr Frentab

En påminnelse från Frentab
Ny infart till området via Myrtenvägen. Ängsälvsvägen/Älvsalavägen avstängd vid Frentabs etableringsyta.

Omläggning/avstängning utfördes måndag 31/5.

Tänk på att ni ska följa den uppsatta trafikplanen om ni är ute och går och cyklar i området, vi vill undvika gång och cykeltrafik runt Frentabs maskiner och lastbilar för att slippa olyckor. Sök alltid ögonkontakt med förare av fordonet för att vara säkra på att de ser er.

Midsommarfirande och årsmöte

Ni har säkert redan läst eller förstått att vi skjuter på årsmötet till hösten. Vi återkommer med datum när vi vet mer om effekterna av lättnaderna i restriktionerna.

Vi ställer helt in midsommarfirandet i år, likt föregående år, då vi inte kan ha koll på hur många som kommer.

Ännu en påminnelse om obetalda årsavgifter

Vi saknar per den 27 maj 2021 betalning från ett antal fastigheter, vänligen betala snarast.

Samma information finns i utskickat mail där tomtnummer finns med

Sammanfattning: 2000kr med tomtnummer senast 31/7-2020 till konto 557251-6

Hej.

Normalt brukar vi kommunicera detta på årsmötet, men eftersom årsmötet dröjer till i höst ber vi om årets avgift nu.

Avgiften ligger kvar på 2000 kronor
Skall vara inne den 31 juli 2020.

Betalas in på postgirokonto 557251-6
Redovisa tydligt avsändare, med tomtnummer

Vi säger på förekommen anledning det en gång till. 🙂
Redovisa avsändare med tomtnummer, tex 3:33 !

/Vänligen, Styrelsen

ps. Glöm inte att ange tomtnummer

pps. När ni lägger in betalningen, kom ihåg att ange tomtnummer.

Årsmötet

Som ni säkert redan räknat ut och förstår så har vi i styrelsen beslutat att skjuta på årsmötet pga hög smittnivå. Det brukar ligga i juni normalt.

Vi avvaktar utvecklingen av vaccinering och att smittrisken går ner och återkommer med datum, men troligen inte förrän sen höst.

mvh

Styrelsen

Städning av området, våren 2021

Även i år får vi hjälpas åt med det som behöver göras i vårt område. Det blir ingen gemensam dag eftersom vi får anpassa oss till situationen i samhället. Däremot uppmanas alla i föreningen att göra något före 31 maj. Här finns en lista styrelsen sammanställt men kom gärna med egna förslag!

Prata med familjen eller grannar och ta hjälp av varandra då det behövs. Ni som har tillgång till facebook får gärna skriva där vad ni gör och om fler kan hjälpa till. Har ni inte tillgång till facebook går det bra att kontakta styrelsen.

När en uppgift är slutförd skriver ni också till Ingvar och Johan, som håller koll på arbetsuppgifterna.

Observera att vissa uppgifter har andra slutdatum än 31 maj pga av tillstånd för eldning i Värmdö kommun.

1. Röjning av sly mellan bastun och udden. Flytta sly till eldhögar – Behöver göras i samråd med de som eldar före 9 maj.

2. Elda högar före 9 maj

3. Upprensning av området mot marinan

4. Bryggorna, viss reparation

5. Allmän städning av badplatserna

6. Begränsa taggiga buskar vid Glasviken

Kontakta styrelsen för mer info om frågor finns