Styrelse & Valberedning

Styrelsen

Om du vill nå alla i styrelsen så gör du det enklast på
styrelsenostraalvsala ”kanelbulle” ostraalvsala.se

Ordförande
Henrik Lindlöf
henrik ”kanelbulle” ostraalvsala.se
0790-61 11 15

Ledamöter

Joakim Borell
joakim ”kanelbulle” ostraalvsala.se
0709158835

Britt-Marie Börjesson
britt-marie ”kanelbulle” ostraalvsala.se

Max Cederhage
max ”kanelbulle” ostraalvsala.se
0739-39 39 00

Hugo Cronstedt
hugo ”kanelbulle” ostraalvsala.se

Cecilia Nilsson
cecilia ”kanelbulle” ostraalvsala.se

Johan Ringström
johan ”kanelbulle” ostraalvsala.se
070-756 24 32

Valberedningen

Anna Hirsch (sammankallande)
anna.hirsch ”kanelbulle” telia.comLena Eiserman
lenaeiserman ”kanelbulle” gmail.com

Ingvar Mohlin
ingvar.mohlin ”kanelbulle” telia.com

Lämna ett svar