Om ÖÄ, ny medlem

Nedan följer en presentation av Östra Älvsala Tomtägareförening, för nya som gamla medlemmar.

Trevlig läsning!
Styrelsen

Välkommen till Östra Älvsala

Historik

Avstyckningen från stamfastigheten 3:1 blev klar och fastställdes av Överlantmätaren i Stockholms Län den 28 februari 1952. Stockholm med omnejd, Tomt- & Fastighets AB började sedan sälja tomter på Östra Älvsala. Namnet Älvsala har ingenting med älvor att göra utan kommer från Ulv/Ulf. Britt Marie Björkmans pappa köpte tomten den 28 maj 1952. De 2.596 kvm betingade ett pris av 8.000:- Sommaren 2002 firades ”50-åringen” med en trevlig fest för alla tomtägare på Bullandö krog.

Tomtägarföreningen

Östra Älvsala Tomtägareförening (Älvsala Östra Tomtägareförening UPA) är en ideell förening. Den som äger fastighet inom området är med i föreningen och betalar årsavgift för våra gemensamma vägars underhåll, plogning, kantklippning, badunderhåll, omhändertagande av skog och mark mm. Dessutom blir man automatiskt medlem i Bulllandövägens Samfällighetsförening som ansvarar för sträckan Fagerdala-Bullandö. Årsavgift betalas separat till båda föreningarna.

Allmänningar (skog, vatten och mark)

Vi har förmånen att ha en fantastisk miljö och stora allmänningar omfattande ett stort vattenområde, stränder, klippor. ängar och skog. Förfrågan om att fälla träd utanför din egen tomt görs genom kontakt med styrelsen. Styrelsen bedömer från fall till fall. En oberoende arborist kopplas alltid in för bedömning. Den som önskar ta ner något träd bekostar arboristen. Styrelsen avgör efter arboristens utlåtande. I vissa fall måste förfrågan tas upp på föreningsstämma, då ska förfrågan inkomma som motion. Behöver du hjälp med att fälla något träd på din egen tomt, fråga runt i området. Det finns ofta medlemmar som gärna hjälper till.

Vägar

Det råder en traditionell hastighetsbegränsning inom området på 20 km/h. Vänligen respektera hastigheten. Berätta gärna för era gäster och leveranser att hastigheten ska hållas. Bullandövägen har ”sommarhastighet” på 30 km/tim under tiden 1/6-15/9 Bullandövägens Samfällighetsförening (bvsf.se). Om ni upplever att servicefordon kör för fort – ex posten, slamtömmning eller sopbil så meddela styrelsen på styrelsenostraalvsala (a) ostraalvsala.se så tar vi kontakt med huvudman för dessa service.

Styrelsen avtalar varje år vinterunderhåll av våra vägar. Vinterunderhåll är den enskilt största kostnaden för föreningen. I vinteravtalet finns beredskap vid snöfall, plogning och sandning av vägar vid halt väglag. Ett visst antal plogningar ingår i grundavtalet och för det mesta håller föreningen sig inom avtalat antal. Att sanda våra vägar vid halt väglag ingår i avtalet, men betalas per gång och är en förhållandevis dyr åtgärd. Det finns sandlådor med sand att hämta vid backar vid Klubbvägen/Ängsälvsvägen och vid Klubbvägen/Glasviken. Det finns också en sandlåda vid Möller plan.

På våren tas skador så som potthål hand om, vägarna skrapas och vägkanterna klipps (oftast i juli månad). Vid behov så binds vägarna med medel för att förhindra att det dammar. På städdagar rensas dikesrenar då de fylls med löv mm under vintern. Även sly tas ner, speciellt vid korsningar för att förbättra sikten.

Ska du bygga om eller renovera? Har du beställt en större leverans? Bedömer du att åtgärderna kommer påverka/skada vägen på grund av tung trafik? Eller blev det bara så, trots att det inte borde blivit så? Ta kontakt med styrelsen så tittar vi på vägen tillsammans innan åtgärd. Vid eventuella vägskador på grund av att du beställt eller utförd åtgärd som åsamkat dessa, så ska du återställa vägen. Du kan också låta styrelsen beställa åtgärd och sedan betala föreningen.

Pump- och vattenföreningar

Det finns 4 pump-/vattenföreningar inom området.
Skogsälvsvägen
Skogsälvsstigen
Utsiktsvägen
Sjöälvsvägen

Sommarvattnet är på så länge vädret medger. Meddelande om öppnande och stängning sköter varje förening i sig till sina medlemmar. Det finns tappkranar på vissa vattenverk som är i drift även vintertid. Dessutom finns 5 handpumpar. De flesta är dock ur drift på grund av otjänligt vatten.

Höströjning och städning

Föreningens höströjning- och städdag sker vår och höst, varje år. Aktiviteten sammanfaller med kommunen eldningsveckor. Inom området följer vi kommunens regler för eldning, Eldning – Värmdö kommun (varmdo.se). Observera att det är förbjudet att göra upp eld på berg. Har man inte möjlighet att deltaga på höströjning- och städdag betalar man in 250:- till föreningen (frivilligt). Städdagen består av slyröjning, eldning och underhåll av badhytter och bryggor och inte minst en hög grad av social interaktion 🙂

Bad

Med föreningens unika läge följer många ställen att bada på, både från klippor, stenstränder och sandstränder. Vid Glasviken och Långgrunda finns föreningens sandstränder, lämpliga för de lite mindre barnen och lättillgängliga för personer med rörelsebegränsning. Vid sandstränderna finns badhytter, toaletter och picknickbord. Vid Långgrunda finns även en badponton och badbrygga. Vid Långgrunda hålls också simskola. Bakom badhytterna finns redskap för att hålla stränderna fina. Använd dem gärna. Meddela styrelsen om något saknas. Det ska finnas kratta, spade, grep och skottkärra. Tänk på den gemensamma trivseln när ni vistas på stränderna. Ta med skräp och sopor hem, eller kasta i föreningens sopkärl vid Långgrunda. Ta med era bad- och leksaker hem. Leksaker som lämnas på stranden för alla att leka med placeras bakom badhytterna. Hundar och hästar får inte vistas på Glasviken och Långgrundas stränder under badsäsong.

ÄGARBYTE

Vid fastighetsöverlåtelse ska frånträdande medlem informera föreningen om ny företrädare för fastighet så att styrelsen kan hålla medlemsregistret uppdaterat. Detta är viktigt för att information och betalningar av årsavgift ska komma till rätt person.

Det är den som är ägare till fastigheten på dagen för aviseringen av årsavgiften som är betalningsansvarig.

Glöm inte att även kontakta Bullandövägens Samfällighetsförening (bvsf.se) vid ägarbyte.

ADRESSÄNDRING

Ändring av folkbokföringsadress eller e-postadress anmäls till styrelsenostraalvsala (a) ostraalvsala.se

Östra Älvsala 1953
Bilder från svunnen tid