Städdag

Höstens städdag 21/10 kl 10-14

Samling 10.00 Möllers Plan=Vändplan=korsningen Klubbv, Skogsälvsv, Utsiktsv.
Korvgrillning 14.00 Långgrunda = Stranden Sjöälvsvägen = barnbadet = simskolestranden

mvh

Styrelsen