Årsavgift

Årsavgiften är 2.000 kr.

Vi har också en frivillig avgift på 250 kr/gång man väljer att inte deltaga på höst- respektive vårstädningsdagen för vårt område.

Avgiften och eventuellt frivilligt bidrag betalas till postgirokonto 557251-6

OBS, ANGE TOMTNUMMER OCH NAMN