Årsavgift

Årsavgiften för 2017-2018 bestämdes vid årsmötet till 2.000 kr.

Vi har tidigare också beslutat om en frivillig avgift på 250 kr/gång man väljer att inte deltaga på höst- respektive vårstädningsdagen för vårt område.

Vänligen insätt avgiften och eventuellt frivilligt bidrag på postgirokonto 557251-6

 

OBS, ANGE TOMTNUMMER OCH NAMN