VA & Plan

Nedan finns information och länkar angående VA- och planarbetet inom prioriterat förändringsområde (PFO) B1 Östra Älvsala

VA (Vatten och Avlopp)

VA-projekt PFO B1, Östra Älvsala – Värmdö kommun (varmdo.se)

Värmdö kommuns hemsida där information från kommunen om Vatten och Avlopp (VA) finns samlat.

Broschyr PFO del 2 (varmdo.se)

Kommunens informationsbroschyr med information om vad som händer när det är dags för utbyggnad av kommunalt vatten och avlopp.

Avgifter kommunalt VA – Värmdö kommun (varmdo.se)

Information om finansiering av VA inom Värmdö kommun.


Planarbetet

PFO B1 Östra Älvsala – Värmdö kommun (varmdo.se)

Värmdö kommuns hemsida där information från kommunen om planarbetet finns samlat.

Broschyr PFO del 1 (varmdo.se)

PFO-broschyr om planprocessen.


Utvalda bilder från området under arbetet med VA

Klubbvägen mot Ängsälvsvägen
Klubbvägen mot infarten till Klubben
Backen Ängsälvsvägen/Klubbvägen
Sjöälvsvägen ut mot udden
Sjöälvsvägen ut mot udden
Sjöälvsvägen ut mot udden
Sjöälvsvägen ut mot udden
Skogsälvsstigen
Badälvsvägen (anslutningspunkt)
Backen Klubbvägen