Meddelande från valberedningen

Valberedningen har påbörjat sitt arbete inför årsmöte. 

Om du är en medlem som är intresserad av att bidra i styrelsen, som revisor eller valberedningen vill vi att du hör av dig!

Om du har förslag på någon annan så kontakta först personen i fråga och ta reda på om hen är intresserad av uppdraget. Kontakta sedan oss.

Mejla valberedningen.oa@gmail.com

Hälsningar valberedningen som består av Lena Eiserman, Ingvar Mohlin och Anna Hirsch