Meddelande från valberedningen (komplettering till utskick ang årsmöte)

Valberedningen lämnar detta förslag till årsmötet.

Vi har lyckats fylla alla poster och är tacksamma för de i vår förening som vill ta ett extra ansvar på olika sätt. Vi har bett Henrik ta ordförandeklubban ännu ett år för stabilitetens skull och han har accepterat det med stöd av övriga styrelsen. Samtidigt är vi glada över att nya resurser ställer upp i styrelsearbetet och både Hugo och Britt-Marie tror vi kan bli goda tillskott.

Revisorerna var en svårare uppgift för oss i valberedningen. Vi önskar spridning i alla våra uppdrag gällande området, åldrar och så vidare. Men trots flera försök fick vi inget gensvar på revisoruppgifterna. Därför är vi tacksamma för de tre som nu tar på sig uppdraget trots att de har fastigheter på samma gata och hoppas årsmötet har överseende med det.

Årsmötet föreslår och väljer valberedningen så fundera redan nu på om ni har förslag.

Det är också bra om ni inför nästa år funderar över om ni vill och kan ta på er en uppgift i föreningen. Valberedningen behöver er hjälp i sitt arbete med att fylla dessa viktiga funktioner!

Valberedningen 2023 bestående av Lena Eiserman, Ingvar Mohlin och Anna Hirsch (sammankallande)