LTA pump

Styrelsen har under denna vecka på begäran av fastighetsägare ställt frågor och bett kommunen se över möjligheten till installation av en mer lågbyggd pump än den på ca 2,5 meter som idag beslutats användas.  Sammanfattningsvis kan sägas att frågan har behandlats i nämnden tre gånger och beslutet har vid samtliga tillfällen blivit att kommunens anvisningar och val av pumpstation ska följas. I tjänsteskrivelsen står argument till varför kommunen inte tillåter andra varianter än den LTA-station som är ca 2,5 m hög. Det handlar framför allt om frysrisk med tillkommande problem när fastighetsägare har installerat lågbyggda stationer. Därmed kommer kommunen endast tillhandahålla en variant, och det är den djupa stationen. 

Kommunens svar Styrelsen

Östra Älvsala Tomtägareförening