Info fr Frentab

En påminnelse från Frentab
Ny infart till området via Myrtenvägen. Ängsälvsvägen/Älvsalavägen avstängd vid Frentabs etableringsyta.

Omläggning/avstängning utfördes måndag 31/5.

Tänk på att ni ska följa den uppsatta trafikplanen om ni är ute och går och cyklar i området, vi vill undvika gång och cykeltrafik runt Frentabs maskiner och lastbilar för att slippa olyckor. Sök alltid ögonkontakt med förare av fordonet för att vara säkra på att de ser er.

Lämna ett svar