Info fr Frentab

En påminnelse från Frentab
Ny infart till området via Myrtenvägen. Ängsälvsvägen/Älvsalavägen avstängd vid Frentabs etableringsyta.

Omläggning/avstängning utfördes måndag 31/5.

Tänk på att ni ska följa den uppsatta trafikplanen om ni är ute och går och cyklar i området, vi vill undvika gång och cykeltrafik runt Frentabs maskiner och lastbilar för att slippa olyckor. Sök alltid ögonkontakt med förare av fordonet för att vara säkra på att de ser er.