Grönområdesplan

Presenterad idag på årsmötet av Cecilia och Joakim. Beställd efter beslut baserad på motion från förra året av Mats och Bo.

http://ostraalvsala.se/wordpress/wp-content/uploads/2023/06/Rapport-gronomradesplan-Ostra-Alvsala-2023.pdf

http://ostraalvsala.se/wordpress/wp-content/uploads/2023/06/Ostra-Alvsala-skogskarta-2023.pdf