Gräsklippning, områden Östra Älvsala

Hej!

Gräsklippning på Östra Älvsala.

Vi delar in Östra Älvsala i fyra huvudområden, se nedan för huvudansvarig per område.

VIKTIGT, vi behöver fortfarande hjälp i respektive område att klippa. Detta innebär inte att dessa personer ensamma skall klippa.

SÅ. Ta kontakt med någon eller fler av nedanstående för att erbjuda din hjälp så att ni gemensamt kan planera sommaren. (Kontakta någon i styrelsen om ni vill ha kontaktuppgifter)

• Midsommarängen, Billy Moberg, Skogsälvsvägen

• Långgrunda, Lars-Thor/Johan R, Badälvsvägen

• Fotbollsplan, Camilla och Björn Larsson, Ängsälvsvägen

• Glasviken, ej tillsatt men vi har indikationer på att det löser sig ändå.

mvh

Styrelsen

ps, stort tack till alla som hjälper till att klippa och särskilt till er som tar ett extra ansvar