Ännu en påminnelse om obetalda årsavgifter

Vi saknar per den 27 maj 2021 betalning från ett antal fastigheter, vänligen betala snarast.

Samma information finns i utskickat mail där tomtnummer finns med

Sammanfattning: 2000kr med tomtnummer senast 31/7-2020 till konto 557251-6

Hej.

Normalt brukar vi kommunicera detta på årsmötet, men eftersom årsmötet dröjer till i höst ber vi om årets avgift nu.

Avgiften ligger kvar på 2000 kronor
Skall vara inne den 31 juli 2020.

Betalas in på postgirokonto 557251-6
Redovisa tydligt avsändare, med tomtnummer

Vi säger på förekommen anledning det en gång till. 🙂
Redovisa avsändare med tomtnummer, tex 3:33 !

/Vänligen, Styrelsen

ps. Glöm inte att ange tomtnummer

pps. När ni lägger in betalningen, kom ihåg att ange tomtnummer.